Zorganizuj zbiórkę

Jedną z form pomocy podopiecznym Fundacji jest zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki niepublicznej, która może być przeprowadzana w lokalach prywatnych, wśród grona osób znajomych np. w trakcie uroczystości, imprez w zamkniętym gronie i wśród współpracowników. Mogą to być również zbiórki koleżeńskie w lokalach urzędów publicznych odbywające się na podstawie pozwolenia przełożonego urzędu.

Tak zebrane fundusze możecie wpłacić na rachunek bankowy Fundacji Przyjaciół Dzieci "Mali Marzyciele" lub przekazać wolontariuszowi w gotówce na podstawie Umowy Darowizny.

Zbiórki niepubliczne można również prowadzić wśród młodzieży szkolnej, w lokalach szkolnych, odbywających się na podstawie pozwolenia władz szkolnych. Pieniądze zebrane w trakcie takiej zbiórki możecie nam przekazać w formie gotówkowej i potwierdzić całą akcję Umową Darowizny, podpisaną przez władze szkolne.

Jeśli chcesz przeprowadzić zbiórkę niepubliczną, skontaktuj się z nami, pomożemy Ci.
Możemy również przekazać na potrzeby przeprowadzenia zbiórki puszki kwestarskie z logo naszej Fundacji, które z pewnością okażą się przydatne.