Zarząd i Rada Fundacji

Organem odpowiedzialnym za bieżące działania w imieniu Fundacji jest Zarząd, składający się z Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu.

Rada Fundacji posiada kompetencje kontrolne i nadzorcze nad całokształtem działalności Fundacji. Jest gwarantem przejrzystości i transparentności działań podejmowanych przez Zarząd.