Finanse Fundacji

Działalność naszej Fundacji opiera się na wolontariacie i nikt, łącznie z Zarządem, nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę na rzecz Fundacji.

Od samego początku, naszej Fundacji przyświecają wartości:

Przejrzystość - Fundacja Przyjaciół Dzieci "Mali Marzyciele" stosuje zasady przejrzystości finansowej oraz racjonalności i jawności podejmowanych decyzji.

Oszczędność - Fundacja Przyjaciół Dzieci "Mali Marzyciele" dąży do jak najbardziej efektywnego gospodarowania powierzonymi środkami. Będąc odpowiedzialnymi przed społeczeństwem, które okazując zaufanie, przekazuje środki pieniężne na realizację celów, dzięki darowiznom, pomocy donatorów, darom rzeczowym i usługom ograniczamy koszty działalności, by jak najwięcej środków przeznaczyć bezpośrednio na spełnianie marzeń.

Gospodarność - Fundacja Przyjaciół Dzieci "Mali Marzyciele" zarządza powierzonymi środkami w sposób najbardziej optymalny, a przedmioty rzeczowe, których nie jest w stanie przeznaczyć na cele statutowe, przekazuje organizacjom współpracującym, tak by maksymalnie wykorzystać potencjał sektora pozarządowego.

Jako Fundacja, jesteśmy zobowiązani do sporządzania i publikowania sprawozdań finansowych oraz merytorycznych dotyczących działalności w minionym roku. Sprawozdanie takie po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji, przesyłane jest do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2017 roku, zatem pierwsze sprawozdanie z działalności Fundacji złożymy w terminie ustawowym, czyli do 10.07.2018 roku.

Zostaw swój komentarz