Czy wiesz, czym jest wolontariat?

Wolontariat jest to praca nieodpłatna i dobrowolna, wykonywana na rzecz innych osób, wykraczająca znacznie poza koleżeńskie przysługi. Wolontariusz jest osobą, która pomaga z potrzeby serca, nie licząc na żadne korzyści materialne z tytułu swojej pracy.


Osoby chcące w ramach wolontariatu spełniać marzenia chorych dzieci mają ku temu ważne powody. Dla jednych jest to potrzeba serca, dla innych chęć niesienia pomocy.


Niezależnie od celu zaangażowania się w wolontariat, musimy pamiętać, że każda taka nieodpłatna praca niesie za sobą korzyści. Warunkiem jest jednak włączenie się w działania całym sercem, danie cząstki siebie. Wolontariusz uczestniczący w jakimś projekcie lub wykonujący nieodpłatne świadczenia na rzecz innych ma poczucie satysfakcji, gdy pomaga, cieszy go fakt, że może zrobić coś dobrego, a w zamian otrzymuje rzecz bezcenną - uśmiech Małego Marzyciela.


Jeśli chcesz zostać Wolontariuszem naszej Fundacji kliknij tutaj.